เปิดรับสมัครแล้ว “การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์”
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2566


✨✨✨✨✨✨✨✨ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์-แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจในงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วม #การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา
.
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงนักวิชาการหรือผู้สนใจทั่วไปจะสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของตนเองต่อไปได้ รวมถึงกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองวาระการสถาปนาครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
#วิธีการสมัคร
- เปิดรับสมัคร จำนวน 25 คน
- ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ https://shorturl.asia/XqmQG ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
- สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 02-225-2777 ต่อ 101 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.00 น.) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
------------------------
#หมายเหตุ
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
✨✨✨✨✨✨✨✨
รายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1dIMn6u8BH6E4lV-bZdqIBRZtcbsPBz_J/view?usp=sharing