นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นคณะกรรมการตัดสินรำวงย้อนยุค ในงานสงกรานต์โคราช ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นคณะกรรมการตัดสินรำวงย้อนยุค ในงานสงกรานต์โคราช ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา