ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป
และพิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


-----------------
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ ๔ จุดรอบมหาวิทยาลัย
๑) ลานกลางแจ้ง ณ บริเวณด้านหน้าเรือนโคราช โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) ศาลพระภูมิ โดย คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
๓) ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
๔) พระพิฆเนศ ณ ลานองค์พระพิฆเนศ อาคาร ๒๖ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-----------------
หมายเหตุ : การแต่งกาย
๑.ประธานในพิธีสวมชุดปกติขาว
๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ : ชุดสูทมหาวิทยาลัยฯ
๓.บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ : ชุดสูทสถาบัน/ชุดสูทประจำหน่วยงาน/เสื้อสีเหลือง ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยฯ
๔.นักศึกษา : ชุดสูทผู้นำนักศึกษา/ชุดนักศึกษา
๕. แขกผู้มีเกียรติ : ชุดสูทสากล/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ