🎊🎉 ขอแสดงความยินดี ✨🌟 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัล... รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) แนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2021 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา เรื่อง ถอดรหัส ระหัดวิดน้ำโบราณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโคราช ในงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2021 (ระบบออนไลน์) 🔰 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ • โดย... สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น… “หน่วยงานผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม” จังหวัดนครราชสีมา และจะเป็นตัวแทนจังหวัด เพื่อเข้าพิจารณาในระดับประเทศต่อไป 🔰 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 💯 #เดินหน้าสร้างผลงานและชื่อเสียงNRRUในมิตินวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

📕 ปีที่ ๓ อ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” #วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง !!!
KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา)


🧑‍🏫📖 ด้วยการอ่านหนังสืออะไรก็ได้ ที่ท่านชอบ ที่ท่านอยากอ่าน ท่านละ ๑ เล่ม อ่านให้จบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ นี้ 🥛 ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในครั้งนี้ จะได้รับแก้วน้ำ KACL เป็นของที่ระลึก ท่านละ ๑ ใบ *ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดเพียง ๖๖ ชุดเท่านั้น*

📍📸 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกฏกติกา ได้ดังนี้
๑. ถ่ายรูปตัวท่านเอง หรือ รูปเซลฟี่ คู่กับหนังสือ เล่มที่ท่านตั้งใจจะอ่าน
๒. โพสรูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านเอง แล้วติด Hashtag (แฮชแท็ก)
#อ่านหนังสือถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
๓. ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ *** ย้ำว่า !!! ต้องเปิดโพสเป็นสาธารณะ ถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้
๔. อ่านหนังสือที่ไหนก็ได้ ให้จบเล่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๕. รับของรางวัล ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และร่วมกันส่งเสริมการรักการอ่าน ด้วยการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน”
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) เจ้าหน้าที่ให้บริการ KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๒๐๕-๖๔๒๕ จัดกิจกรรมโดย : กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🌺หนึ่งในกิจกรรม... ทรงคุณค่ามหาสงกรานต์
🌼 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร... ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร คณาจารย์ผู้ทรงคุณค่า ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
 
🌸 ประเพณี ความดีงาม จะอยู่กับเรา...ชาวราชภัฏโคราชสืบไป🌿🌼🍃

📌 สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏโคราช เปิดบ้านรวมของดี ทรงคุณค่า...น่าจดจำ
จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ”
.
📌 วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ชาวโคราชได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งศิลปวัฒนธรรม รวมของดี ทรงคุณค่า...น่าจดจำ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวราชภัฏโคราช ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน
.
📌 มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราชฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม “ตักบาตรวิถีไทย” วิถีดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวราชภัฏโคราชยาวนานกว่า 20 ปี การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 การเปิดตัว “อุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโคราช” และพิธีมอบ “ระหัดวิดน้ำ” แหล่งเรียนรู้ที่เล่าเรื่องเมืองโคราชอย่างสมบูรณ์แบบแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดย ศาสตราจารย์สายยันต์ ไพรชาญจิตร์ (ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาชุมชนคนแรกของไทย) กิจกรรมหนังสือวัฒนธรรมมีชีวิตบอกเล่าอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต โดย KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลาดนัดวัฒนธรรม กลางเดิ่นเรือนโคราช ตอน เต๊อะเติน เดิ่นโคราช และมหกรรมสินค้าชุมชน “โคราชเล่าเรื่องเมืองผ้า” ชมการแสดงวงโปงลาง ชนะเลิศถ้วยพระราชทานและแชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน “สายแนนลำตะคอง”และมินิไลน์แอนด์ซาวด์ “เล่าเรื่องเมืองพุทธ”
.
📌 การจัดมหกรรมฯ ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทุกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโคราชที่มีอยู่อย่างมากมาย จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรม “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” คือ การรวบรวมภูมิปัญญาโคราชมาเผยแพร่อย่างสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนโคราชและคนอีสาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้มีโอกาสซาบซึ้งและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมความเป็นโคราช อันเป็นรากเหง้าแห่งชีวิต สามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่อาชีพและการสร้างรายได้บนพื้นฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืนต่อไป
.
#koratdaily