สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีม คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ รศ.ดร ขวัญกมล ดอนขวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักฯ ที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๒ อีกด้วย

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันนะครับ หมอเพลงโคราชทั้งชายหญิง รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ มือใหม่ หรือรุ่นเก๋า มาประชันกลอนเพลงโคราชในการประกวดหมอเพลงโคราช ปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.koratculture.com/

"ร่วมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

โดยสามารถร่วมบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของบริวารร่วมทำบุญกฐินได้ที่จุดตั้งต้นกฐิน ณ ศูนย์อาหาร และทุกสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย
ร่วมทำบุญสิ่งของบริวารกฐิน

ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถแจ้งรายชื่อร่วมเดินทางไปทอดกฐิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๒๐

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันนะครับ หมอเพลงโคราชทั้งชายหญิง รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ มือใหม่ หรือรุ่นเก๋า มาประชันกลอนเพลงโคราชในการประกวดหมอเพลงโคราช ปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.koratculture.com/