วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผศ. ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบเกียรติบัตร ให้คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจาก โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านสระครก และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในพิธีปิดโครงการ บวร ๓ (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ให้ชุมชนได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.3706714002710794

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช
“เต๊อะเติน... เพลินภูมิ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มากั๋นเยอะๆเด้อ !!!!

“กายห่าง ↔️ ไกล... ใจใกล้ธรรม”
“เพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ที่จะได้ทำบุญกุศล สร้างความดี ในทางพระพุทธศาสนา ให้แก่ชีวิตและครอบครัว”
เริ่มต้นทำความดีออนไลน์พร้อมกันในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
🔹 สวดมนต์ไหว้พระ
🔹 สมาทานศีล
🔹 ถวายสังฆทาน (ปัจจัยที่โอนถวายโรงเรียนวัด)
🔹 ฟังธรรม
🔹 แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล
🔹 กรวดน้ำรับพร
โดย... พระครูศีลวราภรณ์ (หลวงพ่อเฉลิม) เจ้าอาวาสวัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
🖥📱Online ผ่านช่องทาง Live @Facebook : วัดโนนเมือง ขามสะแกแสง https://www.facebook.com/profile.php?id=100062261918720
🙏 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อนำเงินบริจาคมอบเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในอุปการะของหลวงพ่อ จำนวนกว่า 150 คน ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 5 ประเภท คือ
1. เด็กยากจน 2. เด็กกำพร้า 3. เด็กบิดามารดาหย่าร้างกัน 4. เด็กหลงผิดติดยาเสพติด 5. เด็กบิดามารดาต้องคดีอาญา (ติดคุก) ให้มีโอกาสทางการศึกษา ถูกอบรมอย่างถูกวิธี มีคุณธรรม นำความรู้ มีอนาคตที่ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ร่วมบริจาค📕ทุนการศึกษา💧ค่าน้ำประปา 💡ค่าไฟฟ้า 🍜ค่าอาหารกลางวัน เพื่อช่วยอุปถัมภ์การดำเนินงานด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ได้ที่... ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง เลขที่บัญชี 483-0-11540-0
เมื่อร่วมบริจาคทำบุญเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อรับใบอนุโมทนาบุญ สำหรับนำรูปใบอนุโมทนาบุญ ไปโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ร่วม “สาธุ... อนุโมทนาบุญ” ที่ลิงก์ : https://forms.gle/4oNkei3HU22qREtb8
บุญกุศล คือ ความสุขใจ ที่ได้ร่วมอุปถัมภ์พระศาสนา ช่วยเหลือ ดูแล เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโรงเรียนการกุศลของพระพุทธศาสนา
🙏 สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาสาธุการ ❤️

📌 ราชภัฏโคราช ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “วันศุกร์แต่งชุดผ้าไทย พบกันยกมือไหว้ กล่าวคำทักทาย “สวัสดี”
.
📌 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “NRRU วันศุกร์แต่งผ้าไทย” เชิญชวนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” ด้วยการใช้และสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงานในทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่
.
📌 พร้อมทั้งร่วมกันเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ด้วยการยกมือไหว้ กล่าวคำทักทายสวัสดีเมื่อพบเจอกัน สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ธำรงอยู่คู่วัฒนธรรมไทยสืบไป อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นชุมชน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
.
📌 และเนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาทำงานในทุกวันศุกร์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการแต่งผ้าไทย ประกอบด้วย รางวัลการแต่งกายหน่วยงานดีเด่น จำนวน 3 หน่วยงาน รางวัลการแต่งผ้าไทยดีเด่น สายวิชาการ จำนวน 4 รางวัล รางวัลการแต่งผ้าไทยดีเด่น สายสนับสนุน ประเภทหญิง จำนวน 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ บุคลากรแต่งผ้าไทยดีเด่น ประเภทชาย จำนวน 4 รางวัล
.
#koratdaily
#โคราชคนอีสาน 

 

ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง น.อ.เลื่อน พงษ์โสภณ นักประดิษฐของไทย (สามล้อโคราช)ในรายการความจริงไม่ตาย (Trush never dies) ซึ่งจะออกอากาศช่อง ไทยพีบีเอส
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนคราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยถ่ายทำเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
Tuta Pitakchai Jatuchai