วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2421030937945780&__tn__=-UC-R

#ตักบาตรวันพุธ
#ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
#วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดการ
วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

#ขอความร่วมมือใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่อาหารแห้งมาตักบาตร
#ลดการใช้ถุงพลาสติก

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ท่านละ ๑ เล่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#ตักบาตรวันพุธ
#ลดขยะจากการใช้ถุงพลาสติก

👍👍 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ ปี 2562 สาขา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ( THAILAND MASTER YOUTH ) จากชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอมม์เบอร์ 2-3 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี
#สายแนนลำตะคอง
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ศิลปวัฒนธรรม

 

 

ตอกย้ำความสำเร็จ!!!❤️❤️
---------------
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
กับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน...คะแนนเต็ม
5.00 ระดับดีมาก...3 ปีซ้อน!!!

"แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าสู่สากล"

 

ตักบาตรวันพุธ ลดขยะจากถุงพลาสติก ครั้งที่ ๑๓
วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก

ขอรับบริจาคถุงผ้าลดโลกร้อน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอรับบริจาคถุงผ้า (สถาพดี สะอาด) ที่เหลือเก็บ เหลือใช้แล้ว เพื่อนำมามอบให้แก่นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้นำไปใส่สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับตักบาตรวันพุธ