“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดนครราชสีมา”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ถ้วยรางวัลในการประกวดหมอเพลงโคราช ประจำปี ๒๕๖๔
เป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวด และเหล่าหมอเพลงโคราชทุกคน
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการแสดงพื้นบ้านประจำถิ่นและพระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดในครั้งนี้ และปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรขอพระให้องค์ทรงพระเกษมสำราญ และหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินการจัดการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ และคณะผู้บริหารบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะราชภัฏโคราชส่งความสุข 2564

#สำนักศิลปะสุดปัง!!!🏆
#5คะแนนเต็ม #4ปีซ้อน
#ปังปุริเย่ 🎉🎉🎊
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ตัวชี้วัด เต็ม 5 คะแนน 4 ปีซ้อน (ปีการศึกษา2559-2562)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี #ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดยสามารถ...
🙏 ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อผ้าไตร ๓ ชุด
🙏 ร่วมบริจาคสิ่งของกองบริวารกฐิน
ได้ที่เต้นท์ตั้งกองกฐิน ด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสามารถร่วมทำบุญใส่ซองกฐินได้ที่สำนักงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน สามารถแจ้งรายชื่อร่วมเดินทางไปทอดกฐิน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑