ขอเชิญเข้าร่วม "การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
ประจำปี ๒๕๖๓

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา
 
ขอเชิญเข้าร่วม
"การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๖๓
-------------------------
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป
 
สนใจสมัครผ่านระบบอนไลน์ได้ตามลิงค์ข้างล่าง
หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
 
#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!!
#หมอเพลงโคราช2563
#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
ถึง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๓
 
ลิงค์การรับสมัคร
 

ตารางการปฏิบัติงาน (ในหน่วยงาน)

ของบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับครอบครัว ปิยวิทย์ ต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิยวิทย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสักนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาโคราช และเพลงโคราชที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้ ขอแสดงความเสียใจในการจากไปในครั้งนี้ครับ


กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์

ตั้งศพศาลา ๕ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รดน้ำศพวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ศาลา ๕ วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ สวดอภิธรรม ๑๘.๐๐ น.

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ พิธีพระราชททานเพลิงศพ

 

ขอเชิญร่วมอ่าน “วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน” 
จัดทำโดยเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอ่าน แชร์ และประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน”

บทความวารสารวิชาการ "ด้านศิลปวัฒนธรรม” ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา โดยสามารถอ่านในรูปแบบ E-book และสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  www.isanjournal.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม)
www.koratculture.com
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
📱หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1013
☎หมายเลขโทรสาร 044-253097

#พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ขออนุญาตปิดการให้บริการชั่วคราว ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าชมทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ และในระหว่างนี้ เราจะทำความสะอาดเพื่อให้พร้อมบริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกคนอีกครั้งในเร็ววันนี้
.
#koratmuseum #fightcovid19 #koratstrong