🎊🎉ประกาศผลการตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘.
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ 🎊🎉
.
ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทอนุรักษ์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

.

📌โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์ ให้ส่งกลอนเพลง / เนื้อเพลง ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทาง inbox เพจเฟสบุค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยประเภทอนุรักษ์ ส่ง ๓ กลอนเพลง ประเภทสร้างสรรค์ส่ง ๒ เนื้อเพลง(เพลงเลือกเสรี ๑ เพลง/เพลงบังคับ ๑ เพลง สำหรับกลอนเพลง/เนื้อเพลง ขอให้ใส่ชื่อผู้ประพันธ์เพลง หรือกลอนเพลงที่นำมาใช้ด้วยครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ ๐๘๖ - ๗๒๕๙๔๑๔