ทุกวันที่ ๒๕ เมษายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ

โดยพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพและทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ
.
ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กอบกู้คืนอิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู เพื่ออิสรภาพของปวงผสกนิกร