ประกาศผลการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ เวทีรับรางวัล เวลา ๑๘.๐๐ น เพื่อเตรียมขึ้นรับรางวัล หรือติดต่อ ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔ ครับ