ราชภัฏโคราช เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และ ชมรมจิตอาสา ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถบริจาคน้ำดื่ม ยาสามัญ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาบุคลากร และผู้ใช้บริการภายนอก ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตาม LINK หรือ QR Code ที่แนบมา https://docs.google.com/forms/d/1F3hgmPudciNA3RsnWqEqR07A_d7EXZBw12PEWuxcD3U/edit?fbclid=IwAR2akVvD51xDPbAL-5xPNunNqPlUoXtXVAVACfq5_HdSO3SKMPPiDaiZdFc

30 กันยายน 2563 ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก และ อาจารย์สุชาติ สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว วัลในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2563 NRRU SHOW AND SHARE 2020 เพราะโลกได้เปลี่ยนไป ชาวราชภัฏโคราชต้องปรับตัว

ประชาสัมพันธ์

ถึงผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกรุ่น

การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 6

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ทุกท่าน
ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานนะผู้ดำเนินการประกวดจะจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดหมอเพลงโคราชฯ ในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้ารับรางวัลในวันดังกล่าว ยืนยันการเข้ารับรางวัล
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกลับที่ เบอร์ 086-7259414 นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ ผู้ประสานงานครับ