มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖


วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๓๓ รูป บริเวณเรือนโคราช
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๓๓ รูป

เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร มีอาหารเช้าไว้บริการทุกท่าน (บริเวณเรือนโคราช)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๐๔๔-๒๕๓๐๙๗