ปฏิทินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ในกิจกรรม ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
ผู้มีความประสงค์จะถวายสังฆทานเนื่องวาระสำคัญของท่าน (ด้วยตัวท่านเอง) สามารถร่วมบุญกับกิจกรรมตักบาตรวันพุธ
โดยแจ้งความประสงค์มายังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร ๐๔๔ ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑ หรือแจ้งผ่าน
Fanpage : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช