ชมภาพบรรยากาศในงาน ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

https://www.facebook.com/culturalfair22korat/photos_albums

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

เวที 1 Hall 2 (Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช 
เวที 2 Foyer (หน้า Korat Hall) เซ็นทรัลโคราช
เวที 3 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา