สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 

ฝ่ายประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558

อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

30000

โทร 044 - 009 009 ต่อ 1010 หรือ 1013

โทรสาร 044 - 253 097

website : http://www.koratculture.com

 
Office of Culture ,Ministry Of Culture ,Thailand.
 
 
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Mr. Suchat Pimpan (Project Coordinator)

sujato_2@yahoo.co.th

 

Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

340 Suranarai Rd, Muang, Nakhon Ratchasima 30000

Tel +66 04 009 009 ext 1010, 1013

 

 
 
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 044 - 009 009 ต่อ 1013
Art & Culture Center of Nakhon Ratchasima Rajabhat University.