Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราช" และ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราชและ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562
  ประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องสรรพสินเค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา

โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้นโทร 086-7259414 หรือ 044-009009 ต่อ 1011

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

1.ละครภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

2.การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

 เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการ              เงินรางวัล

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

184528

ไอพีเครื่องคุณ 54.227.186.112
Server Time: 2018-12-16 07:52:21

Login Form