ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด "ละครภาษาโคราช" และ "โฟล์คซองภาษาโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด

 "ละครภาษาโคราชและ "โฟล์คซองภาษาโคราช"

 

ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 

            เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562  ประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ห้องสรรพสินเค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น
โทร 086-7259414 หรือ 044-009009 ต่อ 1011

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร

1.ละครภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

2.การประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

ใบสมัคร       ระเบียบการสมัคร

 เอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการ              เงินรางวัล

www.koratculture.com, Powered by Joomla!