คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผศ.นฤมล  ปิยวิทย์

อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

คุณสมพงษ์  วิริยจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

นายบุญสม  สังข์สุข

นายกสมาคมเพลงโคราช

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!