Main Menu

Login Form

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ ๕)วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ ๕) วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินพิธีการโดยนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาพุทธศาสนศึกษา สำหรับวันนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในทุกสาขาวิชา เข้าร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินโครงการโดย : ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพระพุทธศาสนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!! "กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ
----------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!!
"กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา ๓ ปี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
Nattakit Insawan

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สายแนนลำตะคอง" คว้าสายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี จากการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
1.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 
2. ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยม
3. บรรเลงพิณ ยอดเยี่ยม
4.กั๊บแก๊บยอดเยี่นม
5. ชุดการแสดงเปิดวงยอดเยี่ยม
6. เพลงลูกทุ่งยอดเยียม

สำนักศิลปะฯ รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว โดยจะนำสิ่งของที่ได้ไปบริจาคในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น
โทร 044-009009 ต่อ1010

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

166299

ไอพีเครื่องคุณ 54.198.52.82
Server Time: 2018-09-25 22:46:44
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค