Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ราชภัฏโคราช เจ๋งหน่วยงานมีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวางแผน นำทีมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล ชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการความรู้”สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 NRRU Show & Share 2018

ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!! "กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ
----------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง !!!!
"กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา ๓ ปี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
Nattakit Insawan

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สายแนนลำตะคอง" คว้าสายแนนลำตะคอง" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล"ชนะเลิศ" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นอายุ ไม่เกิน ๒๕ ปี การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
  3. สำนักศิลปะฯ รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป. ลาว
  4. สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ บ้านโนนวัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
  5. อ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวน้าหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ กลุ่ม 8 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเยาวชนแกนนําเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

175907

ไอพีเครื่องคุณ 54.159.44.54
Server Time: 2018-11-14 21:43:27

Login Form