Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินท์สวรรค์ และคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มาในชื่องาน “สุขสำราญ สงกรานต์ราชภัฏราชภัฏ” โดยจัดบริเวณ ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประกวดหมอเพลงโคราช จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        วันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5

อ่านเพิ่มเติม: การประกวดหมอเพลงโคราช จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมต้อนรับองคมนตรี เนื่องในโอกาส ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมต้อนรับองคมนตรี เนื่องในโอกาส...

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

243450

ไอพีเครื่องคุณ 18.209.104.7
Server Time: 2019-07-21 08:45:15

Login Form