Main Menu

Login Form

พ่อเมืองโคราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา "สมบัติอันล้ำค่า เพชรน้ำงามแห่งเมืองโคราช"


พ่อเมืองโคราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
"สมบัติอันล้ำค่า เพชรน้ำงามแห่งเมืองโคราช"

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับ

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค