ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น " กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ บายศรีสู่ขวัญข้าว ปี 2562 "

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มัครเข้าร่วมโครงการ ....
ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การสร้างความรักความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การเป็นพลเมืองในมิติศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมประเพณี....
" กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ บายศรีสู่ขวัญข้าว ปี 2562 " 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านโนนสมบรูณ์ ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

โดย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงจิตอาสาเพื่อใช้ในเทอม 1/2562

นักศึกษาที่สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (คุณต้น) 
โทร 044 009 009 ต่อ 1010 
....."มาร่วมกันทำความดีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยกันนะครับ"...^^

www.koratculture.com, Powered by Joomla!