ประประชุมดำเนินการก่อสร้างลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ ในระยะที่ 2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการก่อสร้างลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ ในระยะที่ 2 ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการปรับปรุงความสวยงามของอาคารและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทางอ้อม
.
ซึ่งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้มีการประชุมเพื่อปรึกษา หารือในรายละเอียดต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!