เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม" ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ "เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม" ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 2 จัดโดยเทศบาลตำบลปรุใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 
.
- การรับฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา โดย อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
- การรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ครัวราชภัฏ 
- และกิจกรรมเพลงโคราช โดย ทีมวิทยากรจากสมาคมเพลงโคราช

พิธีส่งมอบเรือนโคราช จากช่างผู้ปรุงเรือน

พิธีส่งมอบเรือนโคราช จากช่างผู้ปรุงเรือน สู่... ศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ บริเวณเรือนโคราช (ใกล้ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วม กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ"  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

 ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

สายแนนลำตะคอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2559

วงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง"  โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ!!!!!
การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ซึ่งจะมีการดำเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!