Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

Korat International Art and Culture Festival 2016 23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

Korat International Art and Culture Festival 2016
23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

 

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา2558

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

โคราชศึกษา

 

การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


 วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ NRRU Show & Share 2015

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU Show & Share 2015 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

200418

ไอพีเครื่องคุณ 54.210.61.41
Server Time: 2019-02-24 01:18:54

Login Form