Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี2018

"เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ บุคลากรสายสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม: นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม"...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนน ๕.๐๐ ระดับ "ดีมาก" ๕ ปีต่อเนื่องสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในองค์ประกอบที่ ๔ : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน ๕ เต็ม ตามเป้าหมายทั้ง ๗ ข้อ ผลการดำเนินงานระดับดีมาก ติดต่อกัน ๕ ปีต่อเนื่อง

 

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

230135

ไอพีเครื่องคุณ 54.144.75.212
Server Time: 2019-06-24 23:38:47

Login Form