Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนน ๕.๐๐ ระดับ "ดีมาก" ๕ ปีต่อเนื่องสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในองค์ประกอบที่ ๔ : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนน ๕ เต็ม ตามเป้าหมายทั้ง ๗ ข้อ ผลการดำเนินงานระดับดีมาก ติดต่อกัน ๕ ปีต่อเนื่อง

 

การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561และคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่ 3/2561


 

อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่...

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล เพชรแห่งสยาม ประจำปี 2561

 

 

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

230104

ไอพีเครื่องคุณ 54.144.75.212
Server Time: 2019-06-24 23:27:16

Login Form